Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 12 824 17,6% 32,6% 23,1% 26,7% 6,3% 46,6% 53,4% 5,5%  
Summa 824 17,6% 32,6% 23,1% 26,7% 6,3% 46,6% 53,4% 5,5%

http://www.val.se