Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Bredaryd 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1178 17,8% 32,7% 25,0% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 3,6%  
Summa 1178 17,8% 32,7% 25,0% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 3,6%

http://www.val.se