Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Bredaryd 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 2 742 15,6% 32,9% 29,4% 22,1% 8,0% 51,5% 48,5% 3,5%  
Summa 742 15,6% 32,9% 29,4% 22,1% 8,0% 51,5% 48,5% 3,5%

http://www.val.se