Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Kärda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärda 641 16,4% 31,0% 32,1% 20,4% 8,9% 51,3% 48,7% 3,4%  
Summa 641 16,4% 31,0% 32,1% 20,4% 8,9% 51,3% 48,7% 3,4%

http://www.val.se