Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Hånger-Dannäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hånger-Dannäs 715 18,6% 28,0% 31,2% 22,2% 9,4% 53,3% 46,7% 3,6%  
Summa 715 18,6% 28,0% 31,2% 22,2% 9,4% 53,3% 46,7% 3,6%

http://www.val.se