Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Forsheda-Torskinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsheda-Torskinge 1506 15,5% 35,9% 25,0% 23,6% 7,6% 52,1% 47,9% 5,6%  
Summa 1506 15,5% 35,9% 25,0% 23,6% 7,6% 52,1% 47,9% 5,6%

http://www.val.se