Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Voxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Voxtorp 1421 16,0% 32,4% 26,7% 24,8% 6,6% 50,0% 50,0% 2,3%  
Summa 1421 16,0% 32,4% 26,7% 24,8% 6,6% 50,0% 50,0% 2,3%

http://www.val.se