Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Rydaholms N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydaholms N 694 15,0% 25,2% 31,1% 28,7% 6,1% 50,9% 49,1% 5,8%  
Summa 694 15,0% 25,2% 31,1% 28,7% 6,1% 50,9% 49,1% 5,8%

http://www.val.se