Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Fryele-Nydala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fryele-Nydala 510 16,3% 24,1% 33,9% 25,7% 7,6% 51,2% 48,8% 3,7%  
Summa 510 16,3% 24,1% 33,9% 25,7% 7,6% 51,2% 48,8% 3,7%

http://www.val.se