Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Eksjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 2 1079 16,9% 27,8% 26,6% 28,7% 7,0% 48,6% 51,4% 2,5%  
Summa 1079 16,9% 27,8% 26,6% 28,7% 7,0% 48,6% 51,4% 2,5%

http://www.val.se