Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Eksjö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 3 1471 19,9% 24,6% 20,5% 35,0% 6,5% 45,0% 55,0% 3,7%  
Summa 1471 19,9% 24,6% 20,5% 35,0% 6,5% 45,0% 55,0% 3,7%

http://www.val.se