Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Mariannelund-Hässleby-Kråkshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariannelund-Hässleby-Kråkshult 1536 14,6% 25,3% 27,7% 32,4% 7,0% 51,1% 48,9% 5,3%  
Summa 1536 14,6% 25,3% 27,7% 32,4% 7,0% 51,1% 48,9% 5,3%

http://www.val.se