Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Hjältevad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjältevad 734 10,8% 24,8% 30,8% 33,7% 5,0% 52,5% 47,5% 8,0%  
Summa 734 10,8% 24,8% 30,8% 33,7% 5,0% 52,5% 47,5% 8,0%

http://www.val.se