Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Hult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hult 773 15,5% 31,8% 27,2% 25,5% 8,0% 51,6% 48,4% 3,6%  
Summa 773 15,5% 31,8% 27,2% 25,5% 8,0% 51,6% 48,4% 3,6%

http://www.val.se