Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Höreda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höreda 1141 18,1% 29,0% 30,7% 22,2% 8,8% 52,6% 47,4% 1,6%  
Summa 1141 18,1% 29,0% 30,7% 22,2% 8,8% 52,6% 47,4% 1,6%

http://www.val.se