Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uppvidinge - Ålder och kön - Lenhovda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lenhovda 1850 16,6% 30,2% 24,9% 28,2% 7,4% 52,3% 47,7% 5,1%  
Summa 1850 16,6% 30,2% 24,9% 28,2% 7,4% 52,3% 47,7% 5,1%

http://www.val.se