Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Furuby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furuby 546 16,1% 35,5% 29,7% 18,7% 8,2% 53,3% 46,7% 1,8%  
Summa 546 16,1% 35,5% 29,7% 18,7% 8,2% 53,3% 46,7% 1,8%

http://www.val.se