Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Ingelstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingelstad 1947 14,6% 31,6% 29,3% 24,5% 6,6% 49,9% 50,1% 2,0%  
Summa 1947 14,6% 31,6% 29,3% 24,5% 6,6% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se