Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Sandsbro Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandsbro Ö 1384 13,7% 35,3% 28,0% 23,1% 5,9% 50,6% 49,4% 1,6%  
Summa 1384 13,7% 35,3% 28,0% 23,1% 5,9% 50,6% 49,4% 1,6%

http://www.val.se