Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Rottne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rottne 2122 15,6% 32,5% 25,5% 26,3% 6,6% 50,4% 49,6% 3,9%  
Summa 2122 15,6% 32,5% 25,5% 26,3% 6,6% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se