Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Lammhult-Asa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lammhult-Asa 1723 16,9% 28,2% 25,4% 29,5% 7,1% 51,2% 48,8% 5,3%  
Summa 1723 16,9% 28,2% 25,4% 29,5% 7,1% 51,2% 48,8% 5,3%

http://www.val.se