Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Dalbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalbo 1390 27,3% 28,7% 22,4% 21,7% 9,7% 48,3% 51,7% 16,0%  
Summa 1390 27,3% 28,7% 22,4% 21,7% 9,7% 48,3% 51,7% 16,0%

http://www.val.se