Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Ekebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Ekebacken 1612 16,4% 32,4% 29,2% 22,0% 7,0% 48,8% 51,2% 3,7%  
Summa 1612 16,4% 32,4% 29,2% 22,0% 7,0% 48,8% 51,2% 3,7%

http://www.val.se