Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ryssby-Agunnaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryssby-Agunnaryd 1743 15,9% 30,9% 27,8% 25,4% 7,7% 52,0% 48,0% 4,0%  
Summa 1743 15,9% 30,9% 27,8% 25,4% 7,7% 52,0% 48,0% 4,0%

http://www.val.se