Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Berga V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga V 1299 14,5% 30,1% 26,2% 29,2% 7,2% 49,5% 50,5% 4,2%  
Summa 1299 14,5% 30,1% 26,2% 29,2% 7,2% 49,5% 50,5% 4,2%

http://www.val.se