Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Berga Öst-Vittaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Öst-Vittaryd 1549 15,3% 30,3% 31,0% 23,4% 7,1% 52,4% 47,6% 6,1%  
Summa 1549 15,3% 30,3% 31,0% 23,4% 7,1% 52,4% 47,6% 6,1%

http://www.val.se