Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Lidhult-Vrå-Torpa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lidhult-Vrå-Torpa 1623 11,9% 28,8% 28,2% 31,1% 5,2% 53,4% 46,6% 7,5%  
Summa 1623 11,9% 28,8% 28,2% 31,1% 5,2% 53,4% 46,6% 7,5%

http://www.val.se