Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mönsterås - Ålder och kön - Mönsterås Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mönsterås Centrum N 810 20,7% 24,1% 23,3% 31,9% 7,3% 46,3% 53,7% 2,0%  
Summa 810 20,7% 24,1% 23,3% 31,9% 7,3% 46,3% 53,7% 2,0%

http://www.val.se