Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Lindsdal SV-Kläckeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal SV-Kläckeberga 1157 13,1% 38,3% 23,4% 25,2% 6,8% 49,2% 50,8% 1,6%  
Summa 1157 13,1% 38,3% 23,4% 25,2% 6,8% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se