Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1255 13,2% 39,2% 24,7% 22,9% 6,2% 49,2% 50,8% 1,8%  
Summa 1255 13,2% 39,2% 24,7% 22,9% 6,2% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se