Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Rockneby-Revsudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rockneby-Revsudden 1864 14,6% 35,1% 26,4% 23,9% 5,8% 52,0% 48,0% 2,1%  
Summa 1864 14,6% 35,1% 26,4% 23,9% 5,8% 52,0% 48,0% 2,1%

http://www.val.se