Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Getingen-Tallhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getingen-Tallhagen 968 27,8% 27,5% 25,0% 19,7% 12,3% 48,1% 51,9% 3,0%  
Summa 968 27,8% 27,5% 25,0% 19,7% 12,3% 48,1% 51,9% 3,0%

http://www.val.se