Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Skälby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skälby 862 31,2% 17,9% 16,1% 34,8% 10,2% 43,0% 57,0% 0,8%  
Summa 862 31,2% 17,9% 16,1% 34,8% 10,2% 43,0% 57,0% 0,8%

http://www.val.se