Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Djurängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurängen V 1469 27,5% 21,6% 21,9% 28,9% 9,9% 46,6% 53,4% 2,4%  
Summa 1469 27,5% 21,6% 21,9% 28,9% 9,9% 46,6% 53,4% 2,4%

http://www.val.se