Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Björkenäs mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkenäs mfl 1041 11,0% 25,3% 32,8% 30,9% 6,5% 47,6% 52,4% 2,0%  
Summa 1041 11,0% 25,3% 32,8% 30,9% 6,5% 47,6% 52,4% 2,0%

http://www.val.se