Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 1 1564 19,6% 20,7% 18,6% 41,1% 7,1% 44,4% 55,6% 2,6%  
Summa 1564 19,6% 20,7% 18,6% 41,1% 7,1% 44,4% 55,6% 2,6%

http://www.val.se