Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 3 1033 24,5% 30,9% 24,6% 20,0% 8,4% 49,8% 50,2% 8,4%  
Summa 1033 24,5% 30,9% 24,6% 20,0% 8,4% 49,8% 50,2% 8,4%

http://www.val.se