Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 5 1395 16,5% 34,6% 21,9% 27,0% 7,5% 49,0% 51,0% 1,6%  
Summa 1395 16,5% 34,6% 21,9% 27,0% 7,5% 49,0% 51,0% 1,6%

http://www.val.se