Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 6 1324 16,9% 29,5% 24,2% 29,5% 8,9% 49,5% 50,5% 1,1%  
Summa 1324 16,9% 29,5% 24,2% 29,5% 8,9% 49,5% 50,5% 1,1%

http://www.val.se