Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Kristvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristvalla 576 11,8% 32,5% 28,0% 27,8% 4,5% 51,4% 48,6% 4,7%  
Summa 576 11,8% 32,5% 28,0% 27,8% 4,5% 51,4% 48,6% 4,7%

http://www.val.se