Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Madesjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 1 1412 15,4% 30,2% 26,6% 27,7% 6,9% 50,1% 49,9% 1,3%  
Summa 1412 15,4% 30,2% 26,6% 27,7% 6,9% 50,1% 49,9% 1,3%

http://www.val.se