Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Madesjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 2 1552 13,7% 32,1% 28,8% 25,5% 6,1% 51,5% 48,5% 3,5%  
Summa 1552 13,7% 32,1% 28,8% 25,5% 6,1% 51,5% 48,5% 3,5%

http://www.val.se