Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Örsjö-Oskar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö-Oskar 867 17,6% 27,7% 30,7% 24,0% 7,3% 54,8% 45,2% 5,9%  
Summa 867 17,6% 27,7% 30,7% 24,0% 7,3% 54,8% 45,2% 5,9%

http://www.val.se