Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Innerstaden 1449 18,7% 31,7% 27,2% 22,4% 7,1% 48,0% 52,0% 2,9%  
Summa 1449 18,7% 31,7% 27,2% 22,4% 7,1% 48,0% 52,0% 2,9%

http://www.val.se