Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Öster 1558 21,0% 28,0% 25,7% 25,3% 7,3% 47,0% 53,0% 1,9%  
Summa 1558 21,0% 28,0% 25,7% 25,3% 7,3% 47,0% 53,0% 1,9%

http://www.val.se