Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Söder/Östra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Söder/Östra Vi 1679 28,8% 22,9% 18,4% 29,8% 10,3% 46,7% 53,3% 1,5%  
Summa 1679 28,8% 22,9% 18,4% 29,8% 10,3% 46,7% 53,3% 1,5%

http://www.val.se