Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Länna 1627 20,6% 29,7% 23,7% 26,0% 8,3% 45,0% 55,0% 1,4%  
Summa 1627 20,6% 29,7% 23,7% 26,0% 8,3% 45,0% 55,0% 1,4%

http://www.val.se