Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Djuplunda/Södervärn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Djuplunda/Södervärn 1410 16,7% 34,3% 27,0% 22,0% 8,0% 49,1% 50,9% 1,0%  
Summa 1410 16,7% 34,3% 27,0% 22,0% 8,0% 49,1% 50,9% 1,0%

http://www.val.se