Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Furulund 1268 22,1% 32,5% 22,8% 22,6% 8,1% 46,1% 53,9% 2,8%  
Summa 1268 22,1% 32,5% 22,8% 22,6% 8,1% 46,1% 53,9% 2,8%

http://www.val.se