Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Bingeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Bingeby 1567 20,0% 32,7% 21,9% 25,3% 7,3% 46,1% 53,9% 3,1%  
Summa 1567 20,0% 32,7% 21,9% 25,3% 7,3% 46,1% 53,9% 3,1%

http://www.val.se